Pridajte sa

»» Zavislaci.sk hľadá redaktorov, alebo stálych správcov pre weby a pre nové sekce.

» Hľadáme redaktorov pre tieto sekcie:
¬ Counter-Strike (web)
¬ Minecraft (web)
¬ San Andreas Multiplayer (web)

» Hľadáme tiež nových redaktorov pre nové sekcie
¬ Náš tím chystá mnoho nových herných sekcií, ktoré sú držané zatiaľ v tajnosti. Hľadáme schopných redaktorov a správcov sekcií, ktorí by sa o danú
sekciu / danej sekcie usilovne starali. Pokiaľ máte niekto záujem, pokojne píšte, radi vás privítame v našom mladom tíme.


» Vyžadujeme:
¬ schopnosť príjemného literárneho podania
¬ schopnosť pracovať samostatne
¬ orientácía v danom hernom titulu

» Výhody:
¬ základná znalosť HTML5 a CSS
¬ pokročilá znalosť PHP a MySQL
¬ práca v grafických editoroch (Adobe Photoshop,...)
¬ znalosť angličtiny či iného cudzieho jazyka

»» Závisláci.sk hľadá nových redaktorov pre písanie recenzií, preview, o HW alebo SW

¬ Radi prijmeme nových redaktorov, ktorí budú písať o hrách recenzie či preview. Tiež prijmeme redaktorov, ktorí budú písať o hardvéri alebo softvéri. U nás máte dvere otvorené.

» Vyžadujeme:
¬ schopnosť pracovať samostatne, príjemné literárne podanie a orientácia v danej oblasti (Hry, HW, SW)

»» Závisláci.sk hľadá prekladateľa.

¬ Radi prijmeme nových redaktorov, ktorí by prekladali akékoľvek texty, či už sa jedná o novinky, recenzie alebo preview do slovenčiny.

» Vyžadujeme:
¬ schopnosť pracovať samostatne, príjemné literárne podanie
¬ znalosť akéhokoľvek cudzieho jazyka (angličtina, nemčina,...)


»» Ak máte záujem, ozvite sa na - mail: nabor(at)zavislaci.sk
  - alebo sem na naše forum


Práca u nás je dobrovoľná, ponúkame iba zvýšenie sebarealizácie, reklamu a skúseností.

8.1.1
23ms
0.9MB
10
SQL log
# Time Trace SQL
1 1ms show SELECT var,val FROM zavislaci_setting WHERE preload=1 AND web=1
#0 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/extend/devkit/class/DevkitPlugin.php(62): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log('SELECT var,val ...')
#1 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost(Array)
#2 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Extend.php(50): Kuria\Event\EventEmitter->emit('db.query.after', Array)
#3 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Database/Database.php(112): Sunlight\Extend::call('db.query.after', Array)
#4 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Settings.php(24): Sunlight\Database\Database::query('SELECT var,val ...')
#5 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Core.php(141): Sunlight\Settings::init()
#6 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/index.php(18): Sunlight\Core::init(Array)
#7 {main}
2 1ms show SELECT * FROM zavislaci_user_group WHERE id=2
#0 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/extend/devkit/class/DevkitPlugin.php(62): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log('SELECT * FROM z...')
#1 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost(Array)
#2 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Extend.php(50): Kuria\Event\EventEmitter->emit('db.query.after', Array)
#3 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Database/Database.php(112): Sunlight\Extend::call('db.query.after', Array)
#4 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Database/Database.php(125): Sunlight\Database\Database::query('SELECT * FROM z...', false)
#5 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/User.php(283): Sunlight\Database\Database::queryRow('SELECT * FROM z...')
#6 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/User.php(125): Sunlight\User::authenticate()
#7 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Core.php(145): Sunlight\User::init()
#8 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/index.php(18): Sunlight\Core::init(Array)
#9 {main}
3 2ms show SELECT page.* FROM zavislaci_page AS page WHERE page.type!=4 AND page.slug IN('pridajte-sa') ORDER BY LENGTH(page.slug) DESC LIMIT 1
#0 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/extend/devkit/class/DevkitPlugin.php(62): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log('SELECT page.* F...')
#1 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost(Array)
#2 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Extend.php(50): Kuria\Event\EventEmitter->emit('db.query.after', Array)
#3 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Database/Database.php(112): Sunlight\Extend::call('db.query.after', Array)
#4 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Database/Database.php(125): Sunlight\Database\Database::query('SELECT page.* F...', false)
#5 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Page/Page.php(190): Sunlight\Database\Database::queryRow('SELECT page.* F...')
#6 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/action/page.php(14): Sunlight\Page\Page::find(Array)
#7 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/index.php(115): require('/data/d/5/d5a10...')
#8 {main}
4 1ms show SELECT id,title,content,slot,page_ids,page_children,class FROM zavislaci_box WHERE template='default' AND layout='default' AND visible=1 AND public=1 AND level <= 0 ORDER BY ord
#0 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/extend/devkit/class/DevkitPlugin.php(62): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log('SELECT id,title...')
#1 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost(Array)
#2 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Extend.php(50): Kuria\Event\EventEmitter->emit('db.query.after', Array)
#3 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Database/Database.php(112): Sunlight\Extend::call('db.query.after', Array)
#4 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Plugin/TemplatePlugin.php(138): Sunlight\Database\Database::query('SELECT id,title...')
#5 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/index.php(141): Sunlight\Plugin\TemplatePlugin->getBoxes('default')
#6 {main}
5 0ms show SELECT r.id,r.node_parent,r.node_level,r.node_depth,r.title,r.slug,r.type,r.type_idt,r.ord,r.visible,r.public,r.level,r.link_url,r.link_new_window FROM zavislaci_page r WHERE r.node_level=0 AND (r.`node_depth`>0 OR (r.visible=1 AND r.type!=4 AND r.level<=0))
#0 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/extend/devkit/class/DevkitPlugin.php(62): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log('SELECT r.id,r.n...')
#1 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost(Array)
#2 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Extend.php(50): Kuria\Event\EventEmitter->emit('db.query.after', Array)
#3 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Database/Database.php(112): Sunlight\Extend::call('db.query.after', Array)
#4 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Database/TreeReader.php(305): Sunlight\Database\Database::query('SELECT r.id,r.n...')
#5 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Database/TreeReader.php(111): Sunlight\Database\TreeReader->loadTree(Object(Sunlight\Database\TreeReaderOptions))
#6 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Page/Page.php(428): Sunlight\Database\TreeReader->getFlatTree(Object(Sunlight\Database\TreeReaderOptions))
#7 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Template.php(283): Sunlight\Page\Page::getRootPages(Object(Sunlight\Page\PageTreeFilter), Array)
#8 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/templates/default/template.php(14): Sunlight\Template::menu()
#9 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/index.php(152): require('/data/d/5/d5a10...')
#10 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/functions.php(13): {closure}()
#11 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/index.php(146): _buffer(Object(Closure))
#12 {main}
6 1ms show SELECT * FROM zavislaci_poll WHERE id=1
#0 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/extend/devkit/class/DevkitPlugin.php(62): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log('SELECT * FROM z...')
#1 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost(Array)
#2 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Extend.php(50): Kuria\Event\EventEmitter->emit('db.query.after', Array)
#3 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Database/Database.php(112): Sunlight\Extend::call('db.query.after', Array)
#4 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Database/Database.php(125): Sunlight\Database\Database::query('SELECT * FROM z...', false)
#5 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/hcm/poll.php(15): Sunlight\Database\Database::queryRow('SELECT * FROM z...')
#6 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Callback/ScriptCallback.php(33): Sunlight\Callback\ScriptCallback->{closure}(1)
#7 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Hcm.php(122): Sunlight\Callback\ScriptCallback->__invoke('1')
#8 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Hcm.php(94): Sunlight\Hcm::run('poll', Array)
#9 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Hcm.php(74): Sunlight\Hcm::evaluate(Array)
#10 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Template.php(150): Sunlight\Hcm::parse('Hlasujte ako v ...')
#11 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/templates/default/template.php(26): Sunlight\Template::boxes('right')
#12 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/index.php(152): require('/data/d/5/d5a10...')
#13 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/functions.php(13): {closure}()
#14 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/index.php(146): _buffer(Object(Closure))
#15 {main}
7 1ms show DELETE FROM zavislaci_iplog WHERE (type=1 AND 1721925376-time>900) OR (type=2 AND 1721925376-time>18000) OR (type=3 AND 1721925376-time>604800) OR (type=4 AND 1721925376-time>604800) OR (type=5 AND 1721925376-time>60) OR (type=6 AND 1721925376-time>1200) OR (type=7 AND 1721925376-time>1800)
#0 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/extend/devkit/class/DevkitPlugin.php(62): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log('DELETE FROM zav...')
#1 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost(Array)
#2 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Extend.php(50): Kuria\Event\EventEmitter->emit('db.query.after', Array)
#3 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Database/Database.php(112): Sunlight\Extend::call('db.query.after', Array)
#4 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/IpLog.php(73): Sunlight\Database\Database::query('DELETE FROM zav...')
#5 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/hcm/poll.php(29): Sunlight\IpLog::check(4, 1)
#6 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Callback/ScriptCallback.php(33): Sunlight\Callback\ScriptCallback->{closure}(1)
#7 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Hcm.php(122): Sunlight\Callback\ScriptCallback->__invoke('1')
#8 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Hcm.php(94): Sunlight\Hcm::run('poll', Array)
#9 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Hcm.php(74): Sunlight\Hcm::evaluate(Array)
#10 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Template.php(150): Sunlight\Hcm::parse('Hlasujte ako v ...')
#11 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/templates/default/template.php(26): Sunlight\Template::boxes('right')
#12 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/index.php(152): require('/data/d/5/d5a10...')
#13 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/functions.php(13): {closure}()
#14 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/index.php(146): _buffer(Object(Closure))
#15 {main}
8 0ms show SELECT * FROM zavislaci_iplog WHERE ip='3.235.182.206' AND type=4 AND var=1
#0 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/extend/devkit/class/DevkitPlugin.php(62): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log('SELECT * FROM z...')
#1 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost(Array)
#2 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Extend.php(50): Kuria\Event\EventEmitter->emit('db.query.after', Array)
#3 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Database/Database.php(112): Sunlight\Extend::call('db.query.after', Array)
#4 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/IpLog.php(110): Sunlight\Database\Database::query('SELECT * FROM z...')
#5 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/hcm/poll.php(29): Sunlight\IpLog::check(4, 1)
#6 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Callback/ScriptCallback.php(33): Sunlight\Callback\ScriptCallback->{closure}(1)
#7 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Hcm.php(122): Sunlight\Callback\ScriptCallback->__invoke('1')
#8 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Hcm.php(94): Sunlight\Hcm::run('poll', Array)
#9 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Hcm.php(74): Sunlight\Hcm::evaluate(Array)
#10 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Template.php(150): Sunlight\Hcm::parse('Hlasujte ako v ...')
#11 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/templates/default/template.php(26): Sunlight\Template::boxes('right')
#12 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/index.php(152): require('/data/d/5/d5a10...')
#13 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/functions.php(13): {closure}()
#14 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/index.php(146): _buffer(Object(Closure))
#15 {main}
9 0ms show SELECT * FROM zavislaci_shoutbox WHERE id=1
#0 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/extend/devkit/class/DevkitPlugin.php(62): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log('SELECT * FROM z...')
#1 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost(Array)
#2 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Extend.php(50): Kuria\Event\EventEmitter->emit('db.query.after', Array)
#3 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Database/Database.php(112): Sunlight\Extend::call('db.query.after', Array)
#4 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Database/Database.php(125): Sunlight\Database\Database::query('SELECT * FROM z...', false)
#5 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/hcm/sbox.php(19): Sunlight\Database\Database::queryRow('SELECT * FROM z...')
#6 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Callback/ScriptCallback.php(33): Sunlight\Callback\ScriptCallback->{closure}(1)
#7 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Hcm.php(122): Sunlight\Callback\ScriptCallback->__invoke('1')
#8 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Hcm.php(94): Sunlight\Hcm::run('sbox', Array)
#9 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Hcm.php(74): Sunlight\Hcm::evaluate(Array)
#10 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Template.php(150): Sunlight\Hcm::parse('<p>[hcm]sbox,1[...')
#11 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/templates/default/template.php(26): Sunlight\Template::boxes('right')
#12 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/index.php(152): require('/data/d/5/d5a10...')
#13 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/functions.php(13): {closure}()
#14 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/index.php(146): _buffer(Object(Closure))
#15 {main}
10 1ms show SELECT p.id,p.text,p.author,p.guest,p.time,p.ip,u.id user_id,u.username user_username,u.publicname user_publicname,u.group_id user_group_id,u.avatar user_avatar,ug.title user_group_title,ug.icon user_group_icon,ug.level user_group_level,ug.color user_group_color FROM zavislaci_post p LEFT JOIN zavislaci_user u ON(p.author!=-1 AND p.author=u.id) LEFT JOIN zavislaci_user_group ug ON(ug.id=u.group_id) WHERE p.home=1 AND p.type=4 ORDER BY p.id DESC
#0 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/extend/devkit/class/DevkitPlugin.php(62): SunlightExtend\Devkit\Component\SqlLogger->log('SELECT p.id,p.t...')
#1 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/vendor/kuria/event/src/EventEmitter.php(143): SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin->onDbQueryPost(Array)
#2 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Extend.php(50): Kuria\Event\EventEmitter->emit('db.query.after', Array)
#3 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Database/Database.php(112): Sunlight\Extend::call('db.query.after', Array)
#4 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/hcm/sbox.php(66): Sunlight\Database\Database::query('SELECT p.id,p.t...')
#5 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Callback/ScriptCallback.php(33): Sunlight\Callback\ScriptCallback->{closure}(1)
#6 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Hcm.php(122): Sunlight\Callback\ScriptCallback->__invoke('1')
#7 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Hcm.php(94): Sunlight\Hcm::run('sbox', Array)
#8 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Hcm.php(74): Sunlight\Hcm::evaluate(Array)
#9 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/class/Template.php(150): Sunlight\Hcm::parse('<p>[hcm]sbox,1[...')
#10 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/templates/default/template.php(26): Sunlight\Template::boxes('right')
#11 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/index.php(152): require('/data/d/5/d5a10...')
#12 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/system/functions.php(13): {closure}()
#13 /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/index.php(146): _buffer(Object(Closure))
#14 {main}
50
Extend event log
Event Count Args
plugins.ready 1 -
db.table 12 string name, NULL value
db.query 10 string sql
db.query.after 10 string sql
settings.init 1 -
logger.init 1 NULL handler
user.privileges 1 array privileges
user.auth.failure 1 integer error_code
core.ready 1 -
index.init 1 Sunlight\WebState index
page.init 1 Sunlight\WebState index, array segments
router.generate 15 Kuria\Url\Url url
page.all.before 1 array page, string script, string output
page.section.before 1 array page, string script, string output
page.section.content.before 1 array page, string output
page.section.content.after 1 array page, string output
page.section.after 1 array page, string output
page.all.after 1 array page, string output
index.handle 1 Sunlight\WebState index
tpl.start 1 Sunlight\WebState index
tpl.ready 1 Sunlight\WebState index
render.meta_generator 1 string generator
tpl.title 1 boolean head, string output
core.javascript 1 array variables
tpl.head.meta 1 string output
tpl.head 1 string meta, array css, array js, string css_before, string css_after, string js_before, string js_after, boolean favicon
tpl.body.tag 1 string output
tpl.body.start 1 string output
tpl.usermenu 1 array items, string output
tpl.usermenu.start 1 string output
tpl.usermenu.end 1 string output
page.menu_columns 1 array extra_columns
page.tree_columns 1 array extra_columns
tpl.menu.item 2 string type, array page, NULL root_class, array classes, NULL url, string attrs, string output
tpl.heading 1 string heading, string output
tpl.backlink 1 NULL backlink, string output
tpl.content 1 string content
tpl.boxes 1 string slot, array boxes, array overrides, string output
hcm.run.poll 1 string name, array arg_list, NULL output
iplog.check 1 integer type, integer var, boolean result
form.input 11 string type, string name, string value, array attrs, boolean double_encode_value, string output
form.input.after 11 string type, string name, string value, array attrs, boolean double_encode_value, string output
hcm.run.sbox 1 string name, array arg_list, NULL output
form.output 1 array options, array rows, string output
user.query 1 array columns, array joins, integer empty_value, string prefix, string alias
render.timestamp 1 string settings_var, integer timestamp, string type, string output
user.link 1 array user, array options, string output
post.render 1 string input, boolean bbcode, boolean nl2br
bbcode.init.tags 1 array tags
tpl.body.end 1 string output
Event listeners
Event Callback Priority
* SunlightExtend\Devkit\Component\EventLogger::log 10000
captcha.check /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/extend/recaptcha/event/captcha_check.php 0
captcha.check.after SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onCaptchaCheckAfter 0
captcha.init /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/extend/recaptcha/event/captcha_init.php 0
core.ready /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/extend/recaptcha/event/core_ready.php 0
db.query SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onDbQuery 0
db.query.after SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onDbQueryPost 0
error_screen.end SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onErrorScreenEnd 0
error_screen.head SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onErrorScreenHead 0
form.output /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/extend/recaptcha/event/form_append.php 0
image.lightbox /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/extend/lightbox/event/image_lightbox.php 0
iplog.check SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onIpLogCheck 0
localization.missing SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onMissingLocalization 0
logger.before SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onLoggerBefore 0
logger.filter SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onLoggerFilter 0
mail.send SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onMail 0
tpl.body.end SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onEnd -9999
tpl.head /data/d/5/d5a10bf8-5dd0-4864-9124-38456fdaff34/zavislaci.sk/web/plugins/extend/recaptcha/event/head_assets.php 0
tpl.head SunlightExtend\Devkit\DevkitPlugin::onHead -9999
0
Log entries for current request
Level Category Message Context Detail
None
0
Dumped values
Location Value
None
GET
$_GET
Empty
$_POST
Empty
$_COOKIE
Empty
$_SESSION
Empty
HTTP headers
host "zavislaci.sk"
x-real-ip "3.235.182.206"
x-forwarded-for "3.235.182.206, 3.235.182.206"
x-forwarded-proto "https"
https "1"
x-proxy-ip "10.20.5.1"
user-agent "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
accept "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
accept-language "en-US,en;q=0.5"
accept-encoding "br,gzip"
ws-geo-country "US"
max-forwards "7"
x-forwarded-host "zavislaci.sk"
x-forwarded-server "zavislaci.sk"
connection "close"
×
+